Nå handler vi mindre drivstoff og færre dagligvarer

Foto: Dreamstime
Foto: Dreamstime
Nordmenn har begynt å begrense pengebruken, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Omsetningen i detaljhandel gikk ned med 0,7% fra august til september i år. Det skyldes i hovedsak redusert salg av dagligvarer og drivstoff.

Hva kjøper vi mer eller mindre av?

"Nedgangen ble hovedsakelig drevet av svake tall for dagligvarebutikker og bensinstasjoner. Samtidig bidro også butikker med salg av fritidsbåter og sportsutstyr til nedgangen. Apotek hadde derimot en økning i omsetningsvolumet i samme periode og bidro til å dempe den samlede nedgangen", heter det i meldingen fra SSB i dag.

Hva skyldes nedgangen i forbruket?

Mandag la Norges Bank frem sin årlige rapport om finansiell stabilitet i Norge, og der heter det at norske husholdningers høye gjeld kan gjøre at folk må stramme inn på konsumet dersom boligprisene faller eller rentenivået øker markant.

- Det er for tidlig å si om senket forbruk vil vedvare over tid, men tallene kan tyde på at folk nå er en smule mer forsiktig med pengebruken sin. Ingenting er bedre enn det, uttaler Rune Kaino Nikolaisen fra Gjerrigknark.com.

Aktuelle saker fra den siste tiden: