Tre av fire får høyere bompengeregning etter ferien

En av seks rapporterer at de får en ekstra bompengeregning på mer enn 1000 kroner etter årets ferie. Bompenger kreves inn både i byer og på mange av hovedveiene. (Foto: NAF)
En av seks rapporterer at de får en ekstra bompengeregning på mer enn 1000 kroner etter årets ferie. Bompenger kreves inn både i byer og på mange av hovedveiene. (Foto: NAF)
I år har mange vært på bilferie, og det vil merkes når bompengeregningen dukker opp i nettbanken. - Tre av fire venter høyere bompengeregning etter sommerferien. Det er omtrent samme andel som sier de har vært på bilferie i år, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

Tallene er hentet fra en fersk befolkningsundersøkelse utført av Norstat for medlemsorganisasjonen NAF. Undersøkelsen kartlegger folks inntrykk etter årets norgesferie, og viser at mange nå venter på en lite hyggelig bompengeregning.

To av fem (41 prosent) mener regningen vil bli opptil 500 kroner høyere enn vanlig, 16 prosent tror regningen blir opptil 750 kroner høyere. I tillegg beregner 17 prosent at bilferien har kostet mer enn 1000 kroner i bompenger på toppen av det de betaler på en vanlig måned. Når 74 prosent i samme undersøkelse svarer at de har brukt bil på årets norgesferie, er det klart at de aller fleste har passert én eller flere bomstasjoner på bilferien.

Misnøye med bomregningen

- Avhengig av hvor man har reist kan bompengeregningen bli høy selv på noen korte ferieuker, sier Ryste i en pressemelding. - Bare i år skal bilistene ut med over 14 milliarder kroner i bompenger. Veier er et felles gode, men det er den enkelte som betaler ved passering. Trygge veier av god standard burde være en selvfølge, uten at folk må telle på knappene på om de skal bruke bilen, sier hun.

At det er viktig for folk med lave bompenger, kommer frem i samme undersøkelse. Hele 52 prosent svarer at lave eller ingen bompenger er viktig når de er på bilferie. Kun 18 prosent mener at det ikke er viktig. Tilsvarende svarer om lag én av tre (34 %) at de er misfornøyd med bompengenivået etter ferien. Dette er det spørsmålet der høyest andel svarer at de ikke er fornøyd. På områder som overnatting, veimat, rasteplasser og ladestasjoner for elbil, er det under 10 prosent som oppgir at de er misfornøyde, så her skiller bompengespørsmålet seg ut.

NAF ønsker veibygging uten bompenger

- Mange kjenner allerede på at bompenger er en kilde til frustrasjon i hverdagen, en ekstra utgift de ikke slipper fra. Utfordringen med å finansiere veibygging på denne måten, i stedet for over felles budsjetter, er at regningen oppleves ekstra tøff for de som allerede har minst, påpeker Ryste.

Aktuelle saker fra den siste tiden: