Eie eller leie bolig-kalkulator

Sjekk om det lønner seg for deg å leie eller å eie


Kjøpspris:
mill.kr.

Takst:
mill.kr.

Effektiv rente:
%

Belåningsgrad:
%

Nedbetalingstid lån:
år

Evt. fellesutgifter:
kr/mnd

År boligen skal eies:
år


Hva å eie koster per måned i snitt:
Renter - fradrag
+ Vedlikehold
+ Kommunale avgifter
+ Andel kjøpskostnad
+ Andel salgskostnad
+ Tap på bundet kapital
- Verdistigning på boligen
- Skattefordel
Totalt per måned

Finner du en bolig med husleie som er enn mindre summen ovenfor per måned lønner det seg å leie.

Er tallet negativt bør du eie.

Regnestykket forutsetter at du eier boligen i minst ett år, og selv bor i den 12 av de siste 24 månedene du eier den.
Alternativ avkasting på egenkapital:
Gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen din per måned dersom du gjør noe annet enn å kjøpe bolig for den:
40% aksjer, 60% bank
(lav risiko)
60% aksjer, 40% bank
(medium risiko)
100% aksjer
(høy risiko)I regnestykket til venstre har vi tatt høyde for at du tar medium risiko på egenkapitalen din.