Annonse:

Ni av ti vil ha tannhelse inn i det offentlige helsetilbudet

Ni av ti vil ha tannhelse inn i det offentlige helsetilbudet Har du undret deg over at kostnadene til tannhelse ikke dekkes av det offentlige? Du er ikke den eneste! 89 prosent svarer i en meningsmåling at de mener tannhelse bør bli en del av det offentlige helsetilbudet.

Støtte til denne påstanden er jevnt fordelt på tvers av politiske preferanser, ifølge undersøkelsen, som er utført av Opinion for FriFagbevegelse og Dagsavisen. 94,4 prosent av velgerne til Rødt og Arbeiderpartiet mener tannhelse bør bli en del av det offentlige helsetilbudet, mens 83 prosent av Høyre-velgerne mener det samme.

Halvparten av de spurte er i ganske stor grad eller svært stor grad villig til å betale mer skatt for at tannhelse helt eller delvis skal dekkes av det offentlige. 24 prosent er ikke villig til å betale mer skatt for å få til dette.

Barn får gratis tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten, mens 19-20-åringer kan få redusert pris. Voksne med visse sykdommer, skader eller tilstander, samt enkelte andre grupper, kan få støtte til å dekke deler av kostnadene med tannbehandling. En oversikt over disse finnes på nettsiden helsenorge.no.

- Jeg er ganske sikker på at tannhelse kommer til å bli en viktig "valgfleskfaktor" frem mot neste stortingsvalg, sier Rune Kaino Nikolaisen fra Gjerrigknark.com. Mange mennesker med dårlig råd må nedprioritere tannhelse, noe som igjen gir følgekostnader for samfunnet. - Har du problemer med tannhelsen og dårlig råd, bør du kontakte NAV for å høre hvilke muligheter som finnes for å få dekket kostnadene innenfor dagens regelverk, ikke vente på hva politikerne kan tenke seg å bruke oljemilliardene til en gang i fremtiden, råder Nikolaisen. Husk også på Forbrukerrådets tjeneste Hva koster tannlegen? som hjelper deg å finne ut hvilke priser tannlegene tar for ulike tilbud.

Kilde: NTB via ABC Nyheter.