Kjøpsvilkår / salgsvilkår

Plussmedlemsskap på Gjerrigknark.com ("Støttemedlemsskap")

Gjerrigknark ANS med org.nr 982728142 (selger) tilbyr et abonnementsbasert, månedlig plussmedlemsskap til sine besøkende (kjøper) for kr 29,- per måned. Dette er et digitalt produkt som gir kjøperen følgende:

  • Tilgang til et eget forum
  • Tilgang til egen epostliste
  • Gratis SMS-varslinger

Abonnementsvilkår for Plussmedlemsskap på Gjerrigknark.com

Når du kjøper abonnement får du tilgang fordelene nevnt over til du eventuelt velger å si opp abonnementet. Abonnementet er personlig, med mindre du kjøper abonnementet som gave til en annen person.

Abonnementet løper ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes automatisk i de perioder som fremgår av bestillingen, med mindre du sier opp abonnementet senest 48 timer før avtaleperioden utløper. Du kan si opp dine abonnement ved å henvende deg til .

I noen tilfeller tilbyr vi også abonnement for en begrenset tidsperiode. Abonnementet vil i så fall opphøre automatisk når den avtalte abonnementsperioden utløper.

Priser:
Alle priser er oppgitt i norske kroner. Tjenesten inkluderer mva og alle oppgitte priser er inkludert mva. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme.

Endringer av fordeler:
Gjerrigknark.com forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene og tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys, når som helst. Vi vil gi deg informasjon på e-postpostadressen du har oppgitt hvis endringene gjelder for dine produkter og tjenester.

Angrerett og retur:
Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling er aktivert.

Ønsker du å benytte din angrerett ta kontakt på .

Reklamasjon:
Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved tjenesten må gjøres til snarest mulig.

Ved tvister og uenigheter mellom Gjerrigknark.com og deg kan du klage til Forbrukerrådet (https://www.forbrukerradet.no/).

Personvern:
Når du kjøper abonnement fra Gjerrigknark.com eller bruker våre nettsider vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere det abonnementet du har kjøpt, og får å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det etter gjeldende personvernregler. Se personvern for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Gaveabonnement:
Du kan også velge å kjøpe et gaveabonnement. Mottakeren av gaveabonnementet vil få tilsendt eller ha tilgang til abonnementet i en fastsatt periode. Etter at abonnementet er utløpt, vil mottakeren ikke lenger motta/ha tilgang til produktet. Gavegiver vil ikke trekkes for abonnementet etter det har utløpt. For øvrig gjelder samme vilkår som beskrevet over for gaveabonnement.

Kundeservice og kontaktinformasjon:
For å få hjelp med spørsmål du har, ta kontakt på .

Gjerrigknark ANS
org.nr: 982728142
Nerstadveien 25
3350 Prestfoss

Oppsigelse av abonnementet:
Abonnementet kan sies opp når som helst, men senest 48 timer før avtaleperioden utløper og abonnementet automatisk fornyes. Oppsigelsen gjøres gjennom å kontakte .

Lovvalg og verneting:
Denne avtale reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.