Annonsering på Gjerrigknark.com

Gjerrigknark.com tilbyr på generell basis ulike former for tradisjonell og redaksjonell annonsering på nettsiden og/eller i tilhørende konti på sosiale medier etter avtale.

Ta kontakt med beskrivelse av ønsket annonseinnhold og plassering på for spesifikke tilbud, eller generelt for å diskutere annonsemuligheter.

OBS: For hver enkelt henvendelse vil det alltid foretas en vurdering av hvorvidt annonsør og/eller ønsket annonsørinnhold er forenelig med øvrig innhold og budskap.

Øvrige kommersielle henvendelser og samarbeid

Øvrige kommersielle henvendelser kan også sendes til epostadressen over. Jeg er også stort sett tilgjengelige for møter fysisk eller digitalt.