Personvern ("Privacy policy")

Behandling av personopplysninger:

 • Gjerrigknark.com samler på generell basis ikke inn personopplysninger om sidens besøkende (ikke-innloggede brukere). Det samme gjelder for besøkende i tilknyttede sosiale medier.

 • Uaggregerte og/eller ikke-anonymiserte data om brukere deles ikke med tredjeparter. Unntaket er hvis særskilt samtykke gis fra den enkelte bruker i særtilfeller.

 • I de tilfeller hvor jeg arrangerer konkurranser, og hvor brukere selv frivillig deler informasjon, kan personinformasjon som navn, adresse, epost og telefonnummer samles inn og benyttes for å kunne organisere utsendelse av eventuelle premier.

 • I slike tilfeller behandler jeg personinformasjon om mine besøkende konfidensielt og følger til enhver tid gjeldende lovgivning som gjelder personvern og datasikkerhet. Dataene lagres sikkert, i Norge, inntil formålet med innsamling er fullført. Det vil si at alle vinnere i en gitt konkurranse er kontaktet og alle premier er sendt ut.

 • De som abonnerer på mine epostvarslinger / nyhetsbrev kan når som helst melde seg av disse, og dermed slette all informasjon som er lagret om dem.

 • Brukere som selv har delt kontaktinformasjon med meg kan være trygge på at denne informasjonen utelukkende brukes i forhåndshåndsavtalte sammenhenger som eksempelvis ved utsendelse av premier.

 • Se også min "betingelser for bruk"-seksjon, som inneholder ytterligere personverninformasjon - eksempelvis knyttet til såkalte informasjonskapsler.


Behandling av personopplysninger om registrerte brukere / betalende brukere

 • For registrerte brukere / betalende brukere av gjerrigknark.com kan det samles inn følgende personopplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato.

 • Opplysningene som samles inn brukes kun i forhåndsavtalte sammenhenger (gitt brukerens samtykke) samt i forbindelse med administrasjon av kjøp/håndtering av abonnement.

 • En registrert/betalende bruker kan når som helst ta kontakt med Gjerrigknark.com for å få innsikt i hvilke opplysninger som er lagret og eventuelt kunne be om sletting av disse. Merk at ved sletting så vil en eventuell bruker samt et eventuelt abonnement slutte å fungere umiddelbart.

 • Gjerrigknark.com forholder seg til enhver tids gjeldende lovgivning som gjelder personvern og datasikkerhet. Data lagres sikkert på server i Norge og eventuelle brudd rapporteres Datatilsynet slik forsikrifter og lovgivning krever. Data som ikke lenger er nødvendig for å kunne administrere brukere og/eller administrere betalinger slettes fortløpende.


Samarbeidspartnere

Gjerrigknark.com samarbeider, både kommersielt og ikke-kommersielt, med ulike tredjeparter som, i egen regi og etter lovmessig samtykke, kan samle inn og behandle persondata på egne vegne.

Denne typen innsamling og behandling av data vil aldri foregå på gjerrigknark.com eller på gjerrigknark.com sine tjenere - den vil i tilfellet foregå via tredjepartsnettsteder og i tredjepartssystemer, kontrollert av tredjepart, og uten tilgang for gjerrigknark.com.

Persondata som eventuelt samles inn og behandles av tredjepart deles ikke med gjerrigknark.com. Anonymisert statistikk og aggregerte anonymiserte data deles dog med gjerrigknark.com i enkelte sammenhenger.

Da nevnte tredjeparter ikke representerer gjerrigknark.com eller behandler eller samler inn data på vegne av gjerrigknark.com er det ikke etablert databehandleravtaler med slike tredjeparter. Gjerrigknark.com etterstreber dog, på generell basis, å forsikre seg om at alle partnere følger gjeldende lover og regler for personvern og databehandling, men er ikke ansvarlig for innsamling og behandling av data utført av slike tredjeparter.

En ikke-uttømmende liste med relevante samarbeidspartnere følger:

 • Adservice
 • Adtraction
 • Daisycon
 • Tradedoubler
 • Tradetracker
 • Target Circle
 • Orion Media
 • Smart Response Media