Oversikt over "bf":

Billig eller gratis Battlefield- og Call of Duty-spill?!

Billig eller gratis Battlefield- og Call of Duty-spill?! Er du av dem som himler med øynene over hvor mye moderne spill som Battlefield og Call of Duty koster? Da bør du lese denne artikkelen for hvordan du går frem for å skaffe deg denne typen spill billig eller til og med gratis!