Oversikt over "lavterskeltilbud":

Gratis terapi for deg som sliter i hverdagen

Gratis terapi for deg som sliter i hverdagen

Psykologisk institutt i Oslo tilbyr gratis terapi hos studenter som går siste året på profesjonsstudiet i psykologi. Studentterapeutene får tett veiledning og oppfølging av psykologspesialist. Dette er et lavterskeltilbud som egner seg for deg som fungerer i hverdagen, men strever med lettere psykiske problemer.