Oversikt over "telefonsalg":

Forbrukertilsynet gjør det enda enklere å reservere seg mot telefonsalg

Forbrukertilsynet gjør det enda enklere å reservere seg mot telefonsalg

Selv om du er registrert med en generell reservasjon mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret, kan du pepres med samtaler fra næringsdrivende og frivillige organisasjoner du har et eksisterende kundeforhold til. Forbrukertilsynet gir deg nå oppskriften på hvordan du kan reservere deg direkte.