Oversikt over "verdipapirer":

Nordnet: En nordisk plattform for handel med verdipapirer

Nordnet: En nordisk plattform for handel med verdipapirer

Visste du at å handle aksjer gjennom dagligbanken din ofte er mye dyrere enn å gjøre det gjennom en spesialisert handelplattform tilpasset småsparere. Nordnet tilbyr en slik handelsplattform hvor du kan handle i både aksjer og andre typer verdipapirer.