Oversikt over "voksen":

Økonomitelefonen for pensjonister

Økonomitelefonen for pensjonister

Et økende antall pensjonister sliter med økonomien. Kronekravene mot denne gruppen øker like mye som for andre grupper, til tross for at de har lavest inntekt. Økonomitelefoner for pensjonister kan gi verdifull hjelp!