< >
Annonse:

Gratis utlån av lydbøker og punktbøker fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Gratis utlån av lydbøker og punktbøker fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Strever du med å lese fordi du har svekket syn, dysleksi, ADHD, fysiske utfordringer eller språkvansker? NLB tilbyr lydbøker, punktskrift, e-bøker, følebøker og mye mer - helt gratis for deg med behov. Trykk her for å besøke »

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek under Kultur- og likestillingsdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

NLB er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn.

Årsaker til nedsatt leseevne kan være:

* svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller

* dysleksi og andre lesevansker

* ADHD

* fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)

* kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

NLBs tilbud er ikke for minoritetsspråklige som ønsker lydbøker for å øve seg i norsk. Du som har et annet morsmål enn norsk, må også ha en lesevanske som beskrevet her for å ha lånerett.

💡 Prøv min gratis tjeneste for sammenligning av mobilabonnement - det er dumt å betale for mye 👈
Motta ulike varslinger fra Gjerrigknarken Rune: