< >
Annonse:

Dette bør du vite om allemannsretten

Dette bør du vite om allemannsretten Lurer du på hvor du fritt kan bade, telte eller gå tur i sommer? Da kan det være lurt å lære deg forskjellen på begrepene innmark og utmark - perfekt om du vil feriere eller reise på tur i Norge. Foto: Unsplash.

Allemannsretten gjør at vi her i Norge kan ferdes stort sett hvor vi vil i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Det betyr likevel ikke at det er fritt fram over alt.

– Det som er viktig å lære seg, er forskjellen på utmark og innmark. Innmark er hustomter, hager, gårdsplasser, åkre, industriareal og lignende. På slike steder gjelder ikke allemannsretten, forteller Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge, med til sammen nær en million medlemskap og over 5000 lag og foreninger.

De jobber blant annet for at alle skal vite hvilke regler som gjelder i naturen.

Allemannsretten gir stor frihet

– Allemannsretten gir oss stor frihet til å oppleve naturen, både til lands og til vanns, sier Lier.

I utmark, som er det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge, sier allemannsretten at alle og enhver står fritt til å gå, padle, sykle, overnatte og lignende.

Med retten følger imidlertid også en plikt om å opptre hensynsfullt.

– Er du ute og nyter naturen i sommer, så husk på å vise hensyn både til grunneier, dyre- og planteliv og andre turgåere. Da blir friluftsopplevelsen hyggeligere for alle, oppfordrer Lier.

Hva med allemannsretten i strandsonen?

I områdene langs sjø og kyst gjelder den samme retten til fri ferdsel som i naturen ellers. Privatskilt, gjerder eller benker i strandsonen skaper likevel ofte usikkerhet rundt hvor det er greit å gå.

Regelen er at retten til fri ferdsel gjelder så lenge området er definert som utmark. Men det er ikke alltid enkelt for privatpersoner å avgjøre dette.

– Selv om en del privatskilt er lovlige, er det dessverre også de som setter opp ulovlige sperringer i strandsonen, for å ha området for seg selv. Er du i tvil om gjerdet eller skiltet er lovlig, kan du henvende deg til kommunen, råder Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Hun understreker at det uansett alltid vil være lov å gå på de oppmerkede kyststiene i kommunene. Friluftsloven presiserer også at det er tillatt å ferdes på opparbeidet sti eller vei gjennom innmark som leder til utmark.

Hvor gjelder allemannsretten – og ikke?

* Lær deg forskjellen på innmark og utmark.?Innmark er områder som hustomter, gårdsplasser, dyrket mark, industriareal og liknende områder der turgåere vil være til bry for eier av grunnen. Utmark er det meste av naturen, som skog, fjell, sjø og myrområder.

* Husk at allemannsretten kun gjelder i utmark.?I innmark er reglene slik at du kan gå tur på veier og stier, så lenge du holder god avstand til hus, hytter, hager og gårdstun.

* Vit at du har lov til å overnatte ute i utmark året rundt, men teltet eller hengekøya?skal ikke settes opp?nærmere enn 150 meter fra bebodde hus og hytter. Hvis du vil telte i mer enn to døgn, må du ha tillatelse fra grunneier.

* Ta gjerne et bad i sjøen, vann og elver, men husk å holde rimelig avstand?fra bebodde hus og hytter. Det er ikke lov til å bade fra private brygger uten tillatelse fra de som eier brygga.

* Du kan padle fritt på sjøen, innsjøer og i elver, men vil du legge inntil en privat brygge må du spørre eieren. I utmark kan du dra båten, kajakken eller kanoen i land for en kortere tidsperiode, men skal den stå lenger må det avtales med grunneier.

💡 Prøv min gratis tjeneste for sammenligning av mobilabonnement - det er dumt å betale for mye 👈
Motta ulike varslinger fra Gjerrigknarken Rune: