- Hvorfor har ikke alle rett til 20 års gratis gravplass?

Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Torunn Lilleholt Tønnessen og Astrid Rosén mistet sin søster Bjørg Lilleholt i januar, og hun ble begravet i morens grav i Tvedestrand. Men overraskelsen var stor da søstrene fikk en regning på 5 525 for søsterens grav.

– Vi trodde alle hadde krav på 20 års fri gravplass. Så vi ble veldig overrasket da vi plutselig fikk en regning på 5 525 kroner, forteller Torunn til Agderposten (kun for abonnenter).

Friperioden på 20 år gjelder bare for nye graver, ikke for graver som er festet. - Alle som gravlegges i sin hjemkommune har rett til å få en såkalt fri (gratis) grav, heter det i informasjon på kirkens nettsider. Samtidig er det opp til kommunene å avgjøre om dette også gjelder festede graver, altså graver som det allerede er inntekter på.

– Folk vet ikke om det, og er du minstepensjonist og får en regning på 20 års gravfeste i posten rett etter en kostbar begravelse, så er det også mye penger. Men for oss handler det vel så mye om at dette er urettferdig. Hvorfor skal ikke Bjørg ha like stor rett til 20 års fri gravplass som de som får en ny grav? spør søstrene i Agderposten.

Plassmangel på kirkegårder er et problem mange steder. Da burde felles familiegraver være en bedre løsning fremfor å stadig ta i bruk nye graver.

- Det ville jo være en fordel for alle parter hvis folk valgte å gravlegges i familiegraver. Det ville spare plass på kirkegården, og de pårørende sparer penger når de kan bruke eksisterende gravstein, uttaler gravplassrådgiver Åse Skrøvset ved Tunsberg bispedømmekontor til Agderposten.

Aktuelle saker fra den siste tiden: