TIPS: Forhåndsregistrer deg i Gjerrigknarkens Julekalender - om 30 sekunder har du kanskje vunnet!

Flere barn får rett til gratis kjernetid i barnehagen

Foto: Dreamstime
Foto: Dreamstime
Fra 1. august øker maksprisen for en heltidsplass i barnehagen til 3040 kroner, og samtidig blir endringer i ordningen med gratis kjernetid.

Barnehagen er en viktig arena for utvikling av språk, sosiale ferdigheter og lek. Også i år videreføres ordningen med gratis kjernetid, noe som er viktig for familier med lav inntekt.

Ordningen videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt, og utvides til også å gjelde 2-åringer. Gratis kjernetid gjelder husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år.

- Dersom du og din husholdning har en lav samlet inntekt, må du kontakte kommunen og søke om gratis kjernetid, tipser Rune Kaino Nikolaisen fra Gjerrigknark.com. Man får bare redusert betaling fra og med når søknaden er godkjent.

Når man søker, må man dokumentere husstandens økonomiske situasjon, dvs. kopi av skattemelding, lønnsoppgaver, stønad, NAV-utbetalinger, studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Samtidig som gratis kjernetid-ordningen utvides, øker maksprisen for en heltidsplass. Prisen i dag er 2 990 kroner, og fra august blir hver barnehageplass 50 kroner dyrere i måneden - altså ca. 600 kroner i året avhengig av om man betaler for hele året eller har betalingsfrie måneder. Mange barnehager som serverer mat har kosttillegg - dette legges på i tillegg til maksprisen.

Aktuelle saker fra den siste tiden: