Storbritannia har fjernet moms på bind og tamponger

Foto: Gjerrigknark.com
Foto: Gjerrigknark.com
Ved nyttår fjernet Storbritannia momsen på bind og tamponger. Siden landet nå har forlatt EU, var britene ikke lenger tvunget til å kreve merverdiavgift på det EU klassifiserer som luksusvarer.

Momsen på bind og tamponger har kun vært på 5% i Storbritannia, men fjerningen har stor symboleffekt. - Hygieneprodukter som bind og tamponger er viktige produkter for mange, og det er derfor riktig at vi ikke ilegger merverdiavgift på slike produkter, uttaler finansminister Rishi Sunak i en pressemelding.

I november ble Skottland det første landet i verden som gjorde menstruasjonsprodukter gratis. Land som Australia, Canada, India og Malaysia og flere delstater i USA har tidligere fjernet momsen på produktene. Tyskland har redusert momssatsen - fordi produktene nå klassifiseres som nødvendige fremfor luksus.

I Norge må du betale 25 prosent moms på hygiene- og sanitærartikler. Bladet KK har tidligere regnet ut at kvinner bruker nærmere 30 000 kroner på sanitærprodukter gjennom livet, og en fjerning eller reduksjon av momsen vil naturlig nok innebære flere tusen kroner spart for forbrukerne.

Også i Norge har det i flere år foregått en diskusjon hvorvidt moms på bind og tamponger bør reduseres eller fjernes. - Det er litt urettferdig at vi som er jenter, som har mensen en gang i måneden, må betale ekstra for det, mens gutter slipper, uttalte f.eks. leder for Sosialistisk Ungdom i Trøndelag Ingrid Marie Isachsen til NRK i 2016.

Aktuelle saker fra den siste tiden: