Norgesgruppen tjener fett på stengte grenser

Foto: Norgesgruppen
Foto: Norgesgruppen
Dagligvarekjeden Norgesgruppen passerte i koronaåret 2020 100 milliarder kroner i omsetning, og selskapet fokuserer naturlig nok på at de sikrer stabil matvareforsyning og ikke minst holder prisveksten nede ved å kutte prisene, sies det.

— Norgesgruppens hovedprioriteringer i 2020 har vært å sikre stabil matforsyning til hele Norge, å sikre trygg handel for våre kunder og en trygg arbeidsplass for våre ansatte. Jeg vil gjerne takke alle våre ansatte og samarbeidspartnere for en fantastisk innsats i en krevende arbeidssituasjon og våre kunder for at de har overholdt smittevernreglene og bidratt til en trygg handel i butikk, sier konsernsjef Runar Hollevik i en pressemelding.

Stengte grenser ga en ekstraordinær omsetning for Norgesgruppens dagligvarebutikker, i tillegg til at de fleste måltider ble spist hjemme. Dette bidro til at driftsinntektene til selskapet for 2020 endte på 101 560 milliarder kroner, en økning på om lag 11 mrd. NOK og 12,2 prosent fra 2019.

Frafall av grensehandel mot Sverige står for omkring halvparten av økningen i omsetning av dagligvarer, i tillegg til at myndighetenes restriksjoner har gjort at flere måltider enn før har blitt laget hjemme. Omsetningen fra netthandel har økt betydelig og ble på 770 milliarder kroner i 2020, opp 116 prosent fra året før.

Aktuelle saker fra den siste tiden: