Utrykningspolitiet med storaksjon denne uken! - Spar penger ved å kjøre lovlig

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Denne uken gjennomfører Utrykningspolitiet en rekke fartskontroller - et skikkelig skippertak mot fartssyndere.

Dette skjer som en del av en felleseuropeisk innsats mot fartsovertredelser og på initiativ fra ROADPOL, det europeiske trafikkpolitisamarbeidet (tidl. TISPOL).

- Manuelle og automatiske fartskontroller (ved bruk av fotoboks) gjennomfører UP hver dag hele året for å forebygge og avdekke fartsovertredelser, med det formål å redusere antallet drepte og hardt skadde, sier UP-sjef Steven Hasseldal i en Facebook-post.

Onsdag 21. april deltar norsk UP i ROADPOL sitt Speed Marathon - hvor fartskontroller det døgnet er hovedprioritering. UP oppfordrer alle sjåfører om å overholde fartsgrensene, kjøre rusfri og være en oppmerksom sjåfør - hver dag!

- For deg som fristes til å trykke litt ekstra på gasspedalen, er det kanskje greit å huske på at du sparer penger på å kjøre lovlig, sier Rune Kaino Nikolaisen fra Gjerrigknark.com med henvisning til bøtesatsene i Norge. - I tillegg sparer man miljøet og drivstoff og slipper å være en fare for andre trafikanter, tipser Nikolaisen. Win win!

?Denne uken gjennomfører politiet en rekke fartskontroller samtidig med europeiske politikollegaer i ROADPOL (Europeisk...

Publisert av Utrykningspolitiet (UP)Søndag 18. april 2021

Aktuelle saker fra den siste tiden: