Nå blir det lettere å finne hyttene til Statskog

Ill.foto: Pixabay
Ill.foto: Pixabay
Nå blir det lettere å finne flotte turer med utgangspunkt i Statskogs overnattingstilbud. Godt over 200 Statskoghytter rundt omkring i landet er nå tilgjengelig i den nasjonale turportalen UT.no.

Integreringen av Statskogs overnattingstilbud i turplanleggeren er et ledd i å etablere UT.no som en sentral medspiller i folks friluftsliv. DNT, Friluftsrådenes landsforbund og Statskog står sammen bak portalsatsingen.

Enklere for folk
- Nå blir overnattingstilbudet vårt tilgjengelig for enda flere, og vises sammen med turmuligheter. Dermed blir det også enklere å finne flotte friluftsopplevelser i nærheten av hyttene våre, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog i en pressemelding.

Utleiehytter og åpne buer
Statskog forvalter statens grunn og har et særskilt oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet med tilrettelegging for friluftsliv. Som en del av dette vedlikeholdes om lag 130 åpne buer og koier som står klare og til fri bruk. I tillegg har Statskog nærmere 90 utleiehytter med enkel standard og rimelige priser.

Klikk på besøkslenken nedenfor for å finne alle Statskog-hyttene på UT.no.

Klikk her for å besøke

Aktuelle saker fra den siste tiden: