3 av 5 synes det er greit å kjøre for fort

Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.
Mange skal på bilferie. Politiet og forsikringsselskapet Frende er bekymret over nye tall.

- Det må en holdningsendring til når 59 prosent sier at det er greit å kjøre over fartsgrensen. 4 av 10 dødsulykker er knyttet til fart, sier UP-sjef Steven Hasseldal i en pressemelding.

De skremmende tallene kommer fram i en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring, rett før fellesferien. 1000 mennesker har fått spørsmålet om de synes det er greit å kjøre litt for fort hvis det føles trygt for seg selv og andre.

- Jeg blir både skremt og sint. Selv «bare litt over» er farligere enn du tror, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Små marginer mellom liv og død
- I trafikken er marginene så små at selv en liten fartsøkning kan være avgjørende. Hver kilometer over fartsgrensen påvirker reaksjonslengden og bremselengden din, sier UP-sjef Hasseldal.

Det du akkurat klarer å stoppe for når du kjører i 80 km/t, vil du treffe med en fart på 50 km/t hvis du hadde kjørt i 90.

- Det er en direkte sammenheng mellom fartsnivået på norske veier og antallet alvorlige ulykker, sier Steven Hasseldal.

Menn gir ekstra gass
I Frendeundersøkelsen sier 68 prosent av mennene at det er ok å kjøre for fort. Det stemmer godt overens med tall fra politiet som viser at 78 prosent av dem som ble tatt i fartskontroll i 2020 var nettopp menn.

- Av de som ble anmeldt var en enda større andel menn. Hele 89 prosent, sier UP-sjef Hasseldal. Blant de spurte kvinnene sier «bare» 50 prosent at det er ok å kjøre litt for fort.

- Hva er det som foregår her, mannfolk? Dere leker med eget og andres liv. Dette er overhodet ikke greit, sier Roger Ytre-Hauge.

I 2020 hadde politiet 117 500 saker med fartsovertredelser.

Bekymret for sommertrafikken
Ytre-Hauge i Frende er bekymret før sommerutfarten. I den ferske Frendeundersøkelsen sier 21 prosent at de skal på bilferie i sommer.

- Hvis en god andel av disse synes det er greit å kjøre litt for fort er det fare på ferde. Jeg håper bilister senker skuldrene og avpasser farten etter kjøreforholdene. Du er på ferie, ikke stress for å komme fram fem minutter raskere, sier Ytre-Hauge.

Gode forbedringstegn
Samtidig som en overvekt av oss synes det er greit å kjøre litt for fort viser statistikken at vi er i gradvis forbedring.

- Fra 2006-2019 økte andelen som overholder fartsgrensen med 16,5 prosent, til 62,1 prosent. Ved å holde riktig fart, kan vi unngå mange alvorlige ulykker, sier sjef for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

Tall fra Statens Vegvesen viser også at antallet omkomne på norske veier til nå i 2021 har falt betydelig siden i fjor, fra 46 til 29. Statistikken viser imidlertid også at antallet hardt skadde steg i 2020 sammenlignet med tidligere.

- Det er svært gledelig at færre dør i trafikken. Sterkt fokus på bil- og veistandard, sammen med sjåførers holdning til fart og kjøring i rus er essensielle for at enda færre skal miste livet i tiden framover. Vi har ingen å miste, sier Roger Ytre-Hauge i Frende Forsikring.

Aktuelle saker fra den siste tiden: