8 av 10 kaster mat fordi holdbarhetsdatoen er uleselig

Foto: Gjerrigknark.com.
Foto: Gjerrigknark.com.
I Norge ble det kastet omtrent 85 kilo spiselig mat per innbygger i 2020. En fersk, landsrepresentativ undersøkelse utført av Opinion på vegne av Norges Blindeforbund viser at så mange som 8 av 10 kaster mat som man kanskje kunne brukt, som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon. En undersøkelse gjort i fjor viser at 1/3 av befolkningen lar være å kjøpe et produkt på grunn av utilgjengelig informasjon.

Dette vil Blindeforbundet nå bidra til å få slutt på gjennom kampanjen «Opp med skrifta!», som pågår denne uken. Blindeforbundet vil at informasjonen i samfunnet skal være lesbar for alle, slik at ingen skal føle seg unødvendig «blinde» på grunn av dårlig lesbar informasjon. For at flest mulig skal kunne lese det som står, er det blant annet viktig at skrifta er stor nok, og at det er gode kontraster mellom skrift og bakgrunn (les mer her).

- Skrifta må opp og fram for å unngå uheldige konsekvenser som matsvinn og allergiske reaksjoner. Produsentene må lytte og ta ansvar. Vi skal gjøre de oppmerksomme på problemet og kreve endring, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet som taler på vegne av mange irriterte nordmenn. Det viser også undersøkelsen:

6 av 10 irriterer seg over dårlig lesbarhet

Et klart flertall i befolkningen sier de blir irritert over dårlig lesbarhet, f.eks. på matvarer, skilt, nettsider o.l.

Her er de eldre aldersgruppene overrepresentert. I aldersgruppene 45-59 år og over 60 år er det henholdsvis 63 % til 67 % som opplever irritasjon.

Det er ingen vesentlige forskjeller mellom kjønnene, utdanningsgruppene eller landsdelene.

- Det er helt klart helt unødvendig at over halvparten av befolkningen skal irritere seg og gå rundt å føle seg som synshemmede på grunn av for liten skrift på produkter og viktig informasjon, sier Terje Andre Olsen i Blindeforbundet.

500 000 i befolkningen har hatt allergisk reaksjon selv, eller noen i nærheten har hatt det

Det er 11% som oppgir at de selv noen gang har spist mat de er allergiske mot –eller gitt mat til andre som disse var allergiske mot – fordi de ikke kunne lese hva varen inneholdt.

Stort engasjement blant befolkningen

Da Blindeforbundet gjennomførte samme kampanje i 2014, stilte hele Norge (95 %) seg bak kravet om å få opp skrifta. Folket engasjerte seg og sendte inn eksempler på uleselige varer, som ble delt i media og på sosiale medier. Gjennom kampanjen ble produsenter som f.eks. Tine, Nidar og Q-Meieriene påvirket til å lage mer lesbar produktinformasjon. Men tydeligvis er det fremdeles en vei å gå.

Tips til lesbarhet:

  • Stor nok skrift
  • Gode nok kontraster mellom skrift og bakgrunn
  • At det brukes et enkelt språk
  • At du kan komme helt inntil det som skal leses
  • At det er gode nok lysforhold

Aktuelle saker fra den siste tiden: