4 av 5 bryter fartsgrensen

Foto: Frende.
2 av 5 sier også at det er greit å bryte den. - Det er skremmende. Med økt fart øker risikoen. Sikkerheten skal alltid komme først, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge. Tallene kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring.

- Fartsgrensene er viktige og bidrar sterkt til at Norge er blant de mest trafikksikre landene i verden. Det er en statistikk vi må holde på, sier Ytre-Hauge.

42 trafikkdrepte i sommer

De vanligste ulykkestypene ved dødsfall i trafikken er møteulykke eller utforkjøring. Hittil i år har 82 mistet livet i trafikken, 15 av dem i august, viser tall fra Trygg Trafikk.

- Vi kan ikke ha et tilfeldig forhold til trafikkreglene når vi vet at fart dreper, sier fagsjefen i Frende.

En dybdeanalyse fra Statens Vegvesen viser at høy fart var en medvirkende faktor til 35 prosent av alle dødsulykkene på norske veier i 2020. Politiet hadde samme år hele 117 500 saker med fartsovertredelser.

Så mange har vært redde i bil

Samtidig som 79 prosent av oss bryter fartsgrensen sier over halvparten (53 prosent) av 1000 spurte at de har vært redde for kjøringen eller farten mens de har sittet på i bil. I en slik situasjon har 22 prosent droppet å gi beskjed til føreren.

- Hvis du sitter på i en bil og synes sjåføren ikke kjører forsvarlig, må du gi beskjed. Hvis sjåføren tråkker for hardt på gassen er det farlig for alle på veien. Fartsgrensen er til for å holdes og hvis vær- og føreforholdene tilsier det er det også viktig å kjøre saktere enn fartsgrensen, sier Roger Ytre-Hauge.

Få frykter å bli stoppet av politiet

Frendeundersøkelsen har spurt bilførere hva som har mest effekt på dem for å ikke kjøre for fort. Slik svarer nordmenn:

  1. Faren for å skade meg selv og/eller medpassasjerer – 33 prosent

  2. Fartsgrensen i seg selv – 25 prosent

  3. Faren for fartsbot – 20 prosent

  4. Faren for å skade andre – 16 prosent

  5. Faren for å bli stoppet av politiet – 6 prosent
    (Kilde: Frendeundersøkelsen)

- Jeg er litt forundret over at fartsgrensen i seg selv er så viktig for folk, når så mange sier at de bryter den. Og at faren for å bli stoppet av politiet kommer så tydelig langt bak de andre svarene nordmenn gir, sier Roger Ytre-Hauge i Frende Forsikring.

Aktuelle saker fra den siste tiden: