8 av 10 er usikre på å sjekke bruktbilen selv

Foto: NAF.
Flere menn enn kvinner mener de kan sjekke tilstanden på en bruktbil, men usikkerheten er stor. - De aller fleste kjenner seg ikke trygg på å sjekke feil og mangler på en bruktbil de vurderer å kjøpe, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

En fersk undersøkelse Norstat har gjennomført for NAF viser at åtte av ti ikke føler seg kompetente til å sjekke tilstanden til en bruktbil før de kjøper den. Kun 14 prosent oppgir at de er kompetente for oppgaven.

- Det er mange feller ved et bruktbilkjøp. Potensielt kostbare feil er vanskelige å oppdage ved bare å gå rundt bilen og ta den på en prøvekjøring. Så et godt råd er å ta bilen til et verksted eller til et av våre sentre for å sjekke bilen grundig, sier NAF-rådgiveren.

Menn har større tro på bilkompetansen. Nær én av fire menn i undersøkelsen sier at de føler seg kompetente til å sjekke tilstanden på bilen de tenker å kjøpe. Blant kvinnene er det ni av ti som oppgir at de ikke har denne bilkompetansen.

Dette må du sjekke når du kjøper bruktbil
Det er en del ting du kan gjøre selv for å sjekke bilen du har tenkt å kjøpe. Du må alltid prøvekjøre bilen og sjekke om du høre ulyder, om det er unormal slitasje på interiøret eller om det er knapper og andre ting som ikke fungerer. Undersøk bilen så langt det lar seg gjøre. Gå over lakken, og se om det er slitasje på dekk og felger.

- Utfordringen når du skal kjøpe bruktbil er at det er vanskelig å få sett under bilen. Der kan det skjule seg rust. Det er også vanskelig for å vite om det er skjulte feil på motoren er i orden. Vi råder alle til å ta med bilen til et verksted eller et av våre sentre for å få en ordentlig sjekk, sier Nils Sødal.

Det er også viktig å sjekke om det er noen heftelser på bilen.

- Du må unngå at du overtar gjeld. Er det heftelser, må det komme med i kontrakten at de skal innfris før du overtar bilen, sier NAF-rådgiveren.

Kontrakten er bruktbilkjøpets viktigste dokument. Det er viktig å være nøye med den og ta med det som kreves der.

- Kontrakten er det som regulerer dine rettigheter ved et bruktbilkjøp. Sørg for å få med det du trenger der for å få trygghet ved bruktbilkjøpet, sier Sødal.

Føler du deg kompetent til å selv sjekke tilstanden til en bruktbil før kjøp?

Aktuelle saker fra den siste tiden: