85 prosent sier at de bryter trafikkreglene

Foto: Pixabay.
- At så mange pusher grensene er skummelt. Det blir det alvorlige ulykker av, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

- Reglene finnes av en grunn og hvis mer enn 4 av 5 bryter disse er det klart det skaper farlige situasjoner. I fjor mistet 118 mennesker livet på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Å følge trafikkreglene er et godt sted å begynne for å snu den vonde trenden, sier han.

Ulykkesstatistikken kommer fra Statens Vegvesen.

- Skremmende utvikling
I Frendeundersøkelsen har Norstat stilt bilførere over hele landet spørsmålet om de bryter trafikkreglene. Samme spørsmål ble stilt våren 2022.

Under ser du fylkesoversikten. I parentes ser du hvor mange i samme fylke som innrømmet å bryte reglene i 2022.

- Utviklingen er skremmende. I ti av elleve fylker er det flere som bryter reglene i dag. Kun Viken går, marginalt, i riktig retning. I flere fylker er det store negative endringer, sier Roger Ytre-Hauge.

Fylkesoversikt – Så mange bryter trafikkreglene

 1. Agder – 90 prosent (84)

 2. Rogaland – 89 prosent (79)

 3. Vestfold og Telemark – 89 prosent (73)

 4. Trøndelag – 87 prosent (80)

 5. Troms og Finnmark – 87 prosent (75)

 6. Møre og Romsdal – 87 prosent (69)

 7. Oslo – 87 prosent (67)

 8. Innlandet – 83 prosent (71)

 9. Viken – 82 prosent (83)

 10. Nordland – 80 prosent (78)

 11. Vestland – 76 prosent (75)

- Totalt i landet var det 77 prosent som brøt reglene i 2022. Dette tallet har altså økt til 85 nå. Jeg håper alle tar et oppgjør med hvor alvorlig de tar trafikkreglene, sier fagsjefen i Frende.

Frendeundersøkelsen har over flere år avdekket tegn på at mange har et litt annet forhold til trafikkregler enn andre lover i samfunnet. Blant annet har 3 av 5 sagt at de synes det er greit å kjøre litt over fartsgrensen.

- Det er det jo ikke. For høy fart kan være livsfarlig, både for deg selv og andre. Det er utrolig lett å bli fartsblind bak rattet. Først gjør du det en gang og så har du plutselig gjort det ti ganger. Da er du vant til å ligge litt over, for eksempel på den velkjente veien du kjører flere ganger i uken. Slutt med det – gjerne fra og med i dag, sier Roger Ytre-Hauge.

Aktuelle saker fra den siste tiden: