Bompengegebyrene: - Viktig å stramme inn

Foto: NAF.
Mange bilister har fått varsel om at de fremover må betale månedlig gebyr for å ha bombrikke i bilen. Nå vil samferdselsdepartementet se på ordningen på nytt. - Vi håper det raskt strammes inn på en ordning som svært mange har reagert på, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

En av bompengeinnkreverne i Norge, Fremtind Service, har varslet at de går over til månedlig bomgebyr på brikken du har i bilen, og bort fra at du betaler depositum på brikken. Flyt har allerede innført en slik abonnementsløsning. Nå varsler Samferdselsdepartementet at de vil begrense ordningen med månedsgebyr.

- Bompenger er lovpålagt å betale, og det må være strenge krav til hvilke gebyrer de som krever inn bompengene kan ta fra bilistene, sier Handagard.

Må reguleres

NAF har bedt om svar fra både Fremtind Service og Flyt om gebyrpraksisen, fordi medlemmer har reagert på endringen. Bompenger er en kontroversiell måte å finansiere samferdsel på, og det er viktig at ordningen er godt regulert.

- Vi håper arbeidet med å stramme inn går raskt, og at departementet lytter til de bekymringene vi og andre har kommet med. Det er viktig at selskapene som krever inn bompenger opptrer varsomt og ikke innfører unødige gebyrer, sier Handagard.

Folk er delt om bompenger

Folk er delt i synet på bompenger. Et flertall, 57 prosent, støtter bompenger til veiprosjekter og andelen som er positive til disse har økt over tid. Mens andelen som støtter bompenger til bypakker er lavere, og det er flere som er negative enn positive til bompenger i bypakkene. Det viser tall fra NAFs Trafikantbarometer.

- Når bompengene går til en konkret strekning, ser du til slutt hva du betaler for. I byene, hvor bompengene kreves inn kontinuerlig og går til mange ulike tiltak, ser du ikke den sammenhengen. Det kan være en av årsakene til de delte meningene om bompenger. Fordi ordningen i seg selv skaper stor motstand blant mange, så blir det desto viktigere at innkreving av bompengene skjer på en ryddig måte, sier Handagard.

Aktuelle saker fra den siste tiden: