Bompengesjokk i Oslo

Foto: NAF.
Det er ny enighet om Oslopakke 3, og politikerne har bestemt at bomstasjonene blir stående til 2045. Takstene økes også kraftig. – Dette blir en sjokkregning. Vi frykter at bomringene blir stående som en mur rundt byene i all fremtid, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Oslopakke 3 er en del av byvekstavtalen i Oslo. Avtalen dekker veibygging og kollektivtrafikk rundt hovedstaden. Nå skrus takstene ytterligere opp, og perioden med bompengeinnkreving i Oslo forlenges til 2045.

– Bompenger er ikke lenger en midlertidig løsning for byene. Oslo setter et eksempel som viser at politikerne ikke har andre verktøy for å finansiere bytransporten. Vi frykter at stadig mer av finansieringen blir skjøvet over på bilistene på ubestemt tid, sier Handagard.

Oslo er én av byene som har inngått byvekstavtale med staten. Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø har også slike avtaler. Avtalene forutsetter bompenger som en del av finansieringen, og for å hindre at biltrafikken inn til byene øker.

Øker betalingen for elbiler

I Oslo skal elbilistene nå betale mer. Takstene økes over hele linja, og mest utenfor rushtid. Det vil bety at det lønner seg mindre å tilpasse kjøringen til når det er minst kø, eller bytte til elbil.

– Dette blir en sjokkregning for alle bilister i og rundt Oslo. Med økte takster gjennom døgnet er det helt klart at politikerne har sett på inntektene først. Når Ring 1 blir stengt i tre år framover, ville det kloke vært å belønne de som unngår å skape kø. Dette er nok et grep som bidrar til kø, kork og kaos i Oslo, sier Handagard.

Om økte takster for elbilistene sier hun: – Elbilfordelene er nå under press både lokalt og nasjonalt, og høyere bompenger i Oslo blir en del utviklingen.

Mål på kollisjonskurs

NAF mener målene i byvekstavtalene, der bompengene både skal skaffe finansering og holde biltrafikken nede, står i konflikt med hverandre. Lykkes man med å få ned trafikken, vil finansieringen svikte.

– Dette er et dilemma som hverken er løst i Oslo med dagens avtale, eller noen av de andre byene med byvekstavtale. Vi mener den eneste løsningen er økt statlig finansiering av prosjektene, sier Handagard. – Vi mener målene i avtalene må vurderes på nytt. Nå holdes byene i en evig runddans av stadig økte bompenger.

Aktuelle saker fra den siste tiden: