Coop-medlemmer har spart 1,4 milliard kroner så langt i år

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index:  main_image_text in <b>/home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php</b> on line <b>176</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index:  title in <b>/home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php</b> on line <b>176</b><br />
Foto: Gjerrigknark.com
Samvirkeforetaket er mer populært enn noen gang, og Coop regner med å passere 2,5 millioner medlemmer i løpet av året. Så langt i år har medlemmene spart 1,36 milliarder kroner.

– Det renner inn med nye medlemmer, og vi er glade for at stadig flere ønsker å være en del av Coop, som med sin unike eiermodell og sterke lokale forankring er annerledesaktøren i bransjen. Det store prisfokuset i samfunnet kombinert med redusert kjøpekraft gjør at mange ser det er store summer å spare ved å være medlem i Coop, sier Philipp Engedal, administrerende direktør Coop Norge SA.

Kraftig økning siden årsskiftet
Medlemskapet i Coop er knyttet til de 58 lokale og regionale samvirkelagene. Halvveis inn i 2023 har Coop fått 67.443 nye medlemmer, som gjør at det nå er totalt 2.117.226 medlemmer i Coop. Det gir en økning på 3,2 prosent de første seks månedene i år. Veksten i nye medlemmer er hele 33 prosent høyere så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor.
– Coop har i mange år hatt en jevn tilvekst av nye medlemmer, men vi ser at vi allerede fra høsten i fjor fikk en kraftig medlemsøkning, og den utviklingen har fortsatt inn i 2023, sier Engedal.

I tillegg har Coop fått 73.356 familiemedlemmer hittil i år, en løsning som lar deg knytte familiemedlemmer til medlemskapet ditt, slik at det blir enklere for familien å spare opp kjøpeutbytte sammen. Ved utgangen av første halvår var det 238.296 familiemedlemmer som drar nytte av Coop sitt medlemsprogram. Totalt har samvirkelagene 2.355.522 medlemmer inkludert familiemedlemmer den 30. juni.

Går mot ny kjøpeutbytte-rekord
Samlet kjøpeutbytte for første halvår er på 691 millioner kroner, en økning på 7,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Legges kupong- og medlemskupprabatter med, har Coops medlemmer samlet opparbeidet seg en besparelse på 1,36 milliarder kroner i løpet av første halvår.
– Når vi i Coop snakker om verdiskapning, tenker vi ikke på å gjøre noen få rike. Vi skaper i stedet verdier for de mange. Dette ser vi at kundene er opptatt av, og særlig de yngre som står for en stor andel av våre nye medeiere så langt i år, sier Engedal.


Notice: Undefined index: url in /home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php on line 194

Aktuelle saker fra den siste tiden: