Enova lanserer støtte til varmepumpebereder

Illustrasjon: Enova.
Enova åpner nå et nytt tiltak innenfor Enovatilskuddet. Som forbruker får du inntil 5000 kroner i støtte dersom du velger å installere en varmepumpebereder i huset. Enova lanserer støtte til slike beredere for å gjøre teknologien mer kjent og tilgjengelig.

- Varmepumpebereder er en energieffektiv teknologi for å varme opp tappevann i boliger som ikke har, eller planlegger å investere, i et vannbårent varmeanlegg. Teknologien er lite utbredt her i Norge og vi håper derfor at flere tar den i bruk, sier markedsrådgiver Nora Lian i Enova.

Mer effektiv enn vanlige varmtvannsberedere

En varmepumpebereder er en bereder med innebygd varmepumpe der tappevannet til husholdningen varmes opp med varmepumpen. En varmepumpebereder er omtrent 2,5 ganger mer effektiv for oppvarming av tappevann sammenlignet med en vanlig varmtvannsbereder.

- Store husholdninger som bruker mye varmt vann, kan spare mye strøm ved å velge en varmepumpebereder, sier Lian.

Enovatilskuddet er starthjelp

Enovatilskuddet er Enovas samlede støttetilbud for privatpersoner og består av flere enkeltstående og tidsavgrensede støttetilbud. Teknologier som støttes her skal bidra til en omstilling gjennom mer effektiv energibruk, økt fleksibilitet i energisystemet eller reduserte klimautslipp. Når teknologien har fått den nødvendige starthjelp, avslutter Enova støtten.

- Enova støtter de som går foran, og skal ta bort noe av risikoen med å være tidlig ute. Dette fører i sin tur til at teknologien kommer raskere ut på markedet enn den ville ha gjort uten støtten. Når volumet i markedet er stort nok, vil prisene gå ned. Da blir teknologien billigere og mer tilgjengelig for alle. Slik bidrar Enovatilskuddet til fortgang i markedsutviklingen, sier Lian.

Les mer om støtte til varmepumpebereder her.

Aktuelle saker fra den siste tiden: