Flere foreldre dropper klær og utstyr barna trenger

Foto: Pexels.
Prisveksten gjør nå at stadig flere foreldre dropper å kjøpe helt nødvendige ting til egne barn - klær og utstyr de har behov for til skole og annet.

Gjennom Opinion spør Frelsesarmeen hvert kvartal et landsrepresentativt utvalg om endringene i deres økonomiske situasjon og hvilke konsekvenser de får. Dette for å kunne vite mer om behovet for hjelp og omsorg ute i samfunnet og vurdere denne opp mot hjelpen Frelsesarmeen gir.

Fra 3. til 4. kvartal har prosentandelen som svarer at de nå dropper eller begrenser å kjøpe klær og utstyr barnet har behov for økt fra 16 til 23 prosent. Blant de med utfordrende økonomi svarer hele 43 prosent det samme.

– Økonomien gjør nå at hver fjerde forelder ikke kan kjøpe helt nødvendige ting barna deres trenger. Det er alarmerende lesning. Dette merker vi også i Frelsesarmeen gjennom flere barnefamilier i matkøene og Fretex delte ut nesten 20.000 produkter til trengende i fjor, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.

Dropper å spise

Frelsesarmeen ser også at de kraftig økte matprisene gjør at flere legger seg sultne, hopper over måltider og kjøper mindre mat. Noe også tallene til Opinion bekrefter.

– Blant befolkningen som sådan er det 12 prosent som svarer at de hopper over måltider fordi de ikke har råd og hele 44 prosent kjøper mindre mat eller mindre sunn mat. Aller verst er det for de med stram økonomi, sier Herikstad.

Siden forrige kvartal har de som svarer at de har utfordrende økonomi økt fra 23 til 27 prosent.

I denne gruppen svarer 34 prosent at de hopper over måltider fordi de ikke har råd. 82 prosent kjøper mindre mat eller mindre sunn mat og 17 prosent har oppsøkt eller vurderer å oppsøke en matutdeling.

Frelsesarmeen deler ut mat til trengende cirka 70 steder i landet og ser dessverre fortsatt en økning i køene flere steder, også etter den eksplosive økningen gjennom høsten i fjor. Den gang bestilte Frelsesarmeen en forskningsrapport fra Fafo for å finne ut hvem som sto i deres matkøer.

Rapporten «Veldedighet i velferdsstaten» ble publisert i februar i år og viste blant annet at over halvparten av gjestene var barnefamilier, hele 84 prosent gikk på en eller flere ytelser fra NAV og en tredjedel bodde alene.

– Frelsesarmeen er den største enkeltaktøren hva gjelder matutdeling til folk i Norge og vi er derfor spent på hva rapporten viser av utvikling siden sist. Våre egne tall viser at det er enda flere som står i våre matkøer og vi frykter også at det blir rekordmange som trenger hjelp til jul, sier Herikstad.

Aktuelle saker fra den siste tiden: