Har du fått med deg alle fradragene? Sjekk skattemeldingen før søndag

Foto: Skatteetaten.
Fristen for å levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister går ut søndag 30. april. – Har du ikke sjekket at opplysningene i skattemeldingen stemmer, bør du gjøre det så snart som mulig, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Hun oppfordrer alle til å bruke Skatteetatens fradragsveileder for å sjekke at skattemeldingen blir riktig.

Tall fra Skatteetaten viser at få dager før innleveringsfristen har 2,6 millioner levert skattemeldingen, mens rundt 1,5 millioner har fått skatteoppgjøret sitt. Til sammen er rett over 15 milliarder kroner betalt ut. Dette er tall som er langt høyere enn på samme tid i fjor. Da hadde 2,3 millioner levert skattemeldingen og cirka 1,3 millioner hadde fått skatteoppgjøret.

Skattemeldingen er sendt ut digitalt til 4,2 millioner personer. 3,8 millioner har åpnet skattemeldingen sin på skatteetaten.no hittil.

Du bør sjekke at opplysningene stemmer
Selv om svært mange allerede har både levert skattemeldingen og fått utbetalt skatt til gode, er det flere hundretusen som ikke engang har åpnet skattemeldingen.

– Det er ditt ansvar å sjekke at opplysningene er riktige, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Når du åpner skattemeldingen er det viktig at du ikke bare ser på om du ligger an til å måtte betale restskatt eller du skal få skattepenger til gode. Skatteetaten har hentet inn 60 millioner ulike opplysninger fra for eksempel arbeidsgivere, banker, kommuner og barnehager. Opplysningene er brukt i skattemeldingen, men det er fortsatt informasjon som ikke står der og som du må legge inn.

– Det kan være at du skal ha mer penger til gode enn hva den nesten ferdige skattemeldingen viser, forklarer skattedirektøren.

Forhold som ikke er forhåndsutfylt er blant annet reisefradrag, informasjon om eiendom, salg av bolig, eller verdier du har i andre land. - Det er derfor viktig at alle både sjekker at opplysningene er riktige og sørger for å legge til det som ikke er forhåndsutfylt, oppfordrer skattedirektøren.

Hvis du, etter at fristen har gått ut, oppdager at du har glemt noe eller du får nye opplysninger, så kan du rette opp dette selv. For å korrigere, må du logge deg inn på skatteetaten.no, gjør endringene og levere skattemeldingen på nytt. Dette kan du gjøre når som helst opp til tre år etter leveringsfristen.

Hvis du har fått skattemeldingen for næringsdrivende, kan du ikke benytte deg av leveringsfritaket. Da må du levere skattemeldingen innen 31. mai.

Har du ikke fått skattepengene?
Etter at skattemeldingen din er levert, må vi behandle den og lage et skatteoppgjør. Når ditt skatteoppgjør er klart, blir du varslet.

Hvis du ikke leverer skattemeldingen innen fristen, må du vente med å få skatteoppgjøret.

– I løpet av juni vil omtrent ni av ti ha fått skatteoppgjøret og eventuell skatt til gode utbetalt. Får du restskatt vil du få en faktura med første betalingsfrist i august, sier skattedirektøren.

Skatteetaten kan ikke si når den enkeltes skatteoppgjør vil være klart, men skattemeldingene behandles fortløpende. Selv om de fleste vil ha fått skatteoppgjøret i løpet av juni, vil noen måtte smøre seg med tålmodighet og vente til høsten.

– Det er forskjellige grunner til at noen får skatteoppgjøret senere enn andre. Vi kan ikke si noe om hvorfor akkurat du ikke har fått ditt, det kan være alt fra at du har en komplisert skattemelding til at du at du er tatt ut i tilfeldig kontroll, sier Schanke Funnemark.

Les mer om forskjellige årsaker til noen får skatteoppgjøret senere enn andre: skatteetaten.no/hvorfor.

Trenger du mer tid?
Siden leveringsfristen i år faller på en søndag, regnes det ikke som for sent hvis du leverer skattemeldingen tirsdag 2. mai.

Hvis du av ulike grunner skulle trenge mer tid på levere skattemeldingen, kan du søke om å få utsatt leveringsfristen. Fristen for å søke om utsettelse er 30. april, men også her regnes det som ikke for sent hvis du søker innen 2.mai. Søker du om utsettelse, blir leveringsfristen automatisk utsatt med 30 dager. Les mer om dette på skatteetaten.no/utsettelse.

– Din oppgave er å kontrollere at opplysningene er fullstendige og korrekte, og hvis du trenger mer tid til dette er det mulig, sier Schanke Funnemark.

Slik får du hjelp med skattemeldingen
Har du spørsmål om skattemeldingen, ber vi deg om å henvende deg via skatteetaten.no, chat, @skattenmin på Facebook eller telefon.

På skatteetaten.no er det oppdatert informasjon og veiledning. Du kan sjekke hvilke fradrag du kan ha krav på ved å bruke fradragsveilederen på skatteetaten.no/fradragsveileder

Aktuelle saker fra den siste tiden: