Har ikke penger til uforutsette utgifter

Rente- og kostnadsøkningene begynner å ramme nordmenns privatøkonomi for alvor. I en fersk Norstat-undersøkelse gjennomført for Kredinor svarer så mye som én fjerdedel at de ikke vil klare en uforutsett ugift på 10.000 kroner. I undersøkelsen svarer også mange at privatøkonomiske bekymringer går utover arbeidshverdagen.

Et av Norges største inkassoselskap, Kredinor, observerer at stadig flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes.

– Vi er bekymret for nordmenns økonomi. Den siste tiden har vi fått flere signaler på at mange sliter med å betale regningene sine. Vår undersøkelse viser at hele 1 av 4 ikke klarer å betale en større uforutsett regning. Det viser at mange har svært lite bufferkapital hvis noe som ikke er planlagt skulle skje. Vi synes det er urovekkende, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor.

Norges Bank satte opp styringsrenten til 4 prosent den 17. august. En renteøkning skal varsles for kundene seks uker før den trer i kraft. Dette betyr at renteøkningen vil få full effekt i senere i høst.

– Kredinor har sett en stor inkassoøkning blant nyetablerte småbarnsfamilier. Hele 36 prosent i aldersgruppen 30-39 år vil ikke klare en stor uforutsett regning, dette har åpenbart en sammenheng med prisvekst og stadig høyere rente, sier Nysteen.

Ta kontakt

– Som inkassoselskap er vår viktigste oppgave å gjøre det enklere for kundene og ikke legge ytterligere byrder på dem. Hvis du opplever utfordringer med å betale regningene, anbefaler vi at du tar kontakt med inkassoselskapet for å se på ulike løsninger og etablere en gjennomførbar betalingsordning, sier Nysteen.

Funn fra Norstats landsrepresentative undersøkelse gjennomført for Kredinor:

Er din økonomi slik at du ville klare en uforutsett regning på 10 000 kr?

24% (¼) svarer nei

36% i aldergruppe 30-39 år svarer nei

52% av de med årsinntekt under 300.000kr svarer nei

Har det i løpet av de siste 6 månedene hendt at du har vansker med å klare de løpende utgiftene?

17% svarer av og til og 5% svarer ofte, dvs. at totalt 1/5 svarer ja

Har du bedt venner eller familie om økonomisk hjelp i løpet av de siste 6 månedene?

13% svarer ja

20% i husholdning med 5 personer+ svarer ja

32% av de med årsinntekt under 300.000kr svarer ja

Påvirker dine privatøkonomiske bekymringer din arbeidshverdag?

17% svarer ja

23% i Oslo svarer ja

20% av de med årsinntekt 700.000-900.000 kr svarer ja

Aktuelle saker fra den siste tiden: