Haribo tilbakekaller godteri

En rekke partier av ulike Haribo-produkter kalles tilbake fordi de kan inneholde små metallpartikler. Selskapet fraråder sterkt å spise godteriene. Sjekk oversikten!

Hvilke produkter er berørt?

Tilbakekallingen omfatter kun nedenstående produkter med følgende batchnumre. Ingen andre HARIBO-produkter er berørt.


Batchnumrene er trykt på baksiden av posen til venstre for visningsvinduet.
Årsaken til de små metallpartiklene er tydelig identifisert, og det er allerede iverksatt tiltak internt for å unngå et lignende tilfelle i fremtiden.

Forbrukere kan returnere produktene som er berørt av tilbakekallingen til det respektive kjøpsstedet.

Aktuelle saker fra den siste tiden: