Husk at du har rett til å klage på eiendomsskatten

Foto: Jan Erik Engan, Pexels.
Bor du i en kommune som skriver ut eiendomsskatt, må du fire ganger i året betale skatt på verdien av å bo i egen bolig. – Det er viktig at boligeiere ikke bare automatisk avfinner seg med kravet fra kommunen. Husk at du har rett til å klage på eiendomsskatten, sier Monica Bryner, distriktsleder i Huseiernes avdeling i Hordaland.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt kommuner kan vedta å innføre. 248 av landets 356 kommuner hadde innført eiendomsskatt på bolig i 2023.

En usosial beskatning som treffer ekstra hardt i dyrtid

Den uavhengige forbrukerorganisasjonen Huseierne er som utgangspunkt kritiske til eiendomsskatt.

– Eiendomsskatten er usosial, rammer skjevt og tar ikke hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne. På vegne av landets boligeiere ønsker vi i Huseierne at den på sikt avvikles helt, sier distriktsleder Monica Bryner. Hun sier at Huseierne nettopp av den grunn er opptatt av å gjøre boligeiere oppmerksomme på klageretten knyttet til eiendomsskatt.

– Vi mener at du som har vanlig inntekt skal kunne eie din egen bolig. Hele 8 av 10 nordmenn bor i hjem husholdningen eier selv, noe som er verdifullt for både individ og fellesskap. Denne særegne norske boligmodellen ønsker vi å hegne om. I en tid hvor vi opplever at alt blir dyrere, særlig kostnader knyttet til bolig, er det ekstra viktig at boligeiere sjekker at utgiftene i form av skatt faktisk stemmer, understreker Bryner.

Slik klager du

Monica Bryner er krystallklar i sin anbefaling til landets boligeiere:

– Ikke ta tallene eiendomsskatten er basert på, for god fisk. Som boligeier har du rett til å klage dersom du mener verdien på boligen din er satt for høyt. Her kan det være penger å spare på å ettergå tallene, og å sende inn en klage, mener Bryner. Hordaland-lederen bruker vestlandshovedstadens innbyggere som eksempel på hvordan du går fram:

– Bergen kommune baserer seg på skatteetatens formuesverdier. Beregnet markedsverdi baserer seg på statistikk fra SSB, hvis ikke du som boligeier krever at skatteetaten legger dokumentert markedsverdi til grunn. Dette kan slå skjevt ut. Bergens boligeiere kan dermed enten klage til Skatteetaten, eller enkelt sende inn en endringsmelding på nett hvis du ikke vil at de skal bruke historiske tall. Sjekk dette i dag slik at du unngår å betale for mye skatt, oppfordrer Monica Bryner i Huseierne.

Aktuelle saker fra den siste tiden: