Klart for årets nabolagsmarked

Foto: Fartein Rudjord / Naturvernforbundet.
Lørdag 1. juni blir det arrangert klimasmarte gjenbruksmarkeder over hele landet i regi av Naturvernforbundet. Ting og tang som støver ned hos én nabo, skal selges, byttes eller gis bort for å komme til nytte hos en annen.

Privat forbruk står for over 60 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene globalt, og nordmenn er i verdensklasse når det gjelder forbruk. På verdensbasis blir så lite som ni prosent av verdens ressurser gjenbrukt, og Norge er nede på to prosent sirkularitet.

Det ønsker Naturvenforbundet å gjøre noe med! Sammen med frivillige over hele landet arrangeres det derfor gjenbruksmarkeder hvor ting og tang bytter eier og får nytt liv. På den måten skapes et handlingsalternativ til å kjøpe nytt.

- Vi vil gjøre det lettere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Nabolagsmarked er noe alle kan være med på, som gjør det mulig å få tak i ting man trenger og har lyst på uten at det produseres nye. Rett og slett et godt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis, sier prosjektleder i Naturvernforbundet Janne Gillgren.

Hovedideen bak Nabolagsmarked er å bidra til at brukbare ting som blir liggende i skuffer og skap får lenger brukstid, og får leve videre, heller enn å kastes. Dobler man brukstiden på tingene, vil i teorien utslippet halveres.

- Ønsker du å arrangere et nabolagsmarked, er oppskriften enkel: Last ned plakat fra vår nettside og be folk i nabolaget om å bli med. Lag boder ute hvor dere låner bort, leier ut, gir bort, selger eller bytter brukte gjenstander som kan få et forlenget liv eller økt bruk hos noen andre, oppfordrer Gillgren.

Aktuelle saker fra den siste tiden: