Kvinner er generelt sett bedre betalere enn menn

Kvinner er generelt sett bedre betalere enn menn. Men hva ligger bak disse forskjellene i betalingsatferd?

I en fersk undersøkelse utført av Kreditorforeningen i samarbeid med Bislab har man sett på tall som sammenligner betalingsanmerkninger mellom kvinner og menn i Norge det siste året. Resultatene er tydelige:

Risikounngåelse som nøkkel til bedre betalingsvaner

En av de fremste årsakene til at kvinner er bedre betalere, er deres tilbakeholdenhet mot å ta finansielle risikoer. Denne risikounngåelsen gjør at kvinner ofte unngår høy risiko knyttet til gjeld, noe som direkte påvirker deres evne til å opprettholde gode betalingsvaner.

Økonomisk disiplin og planlegging

Videre tyder det på at kvinner har en tendens til å være mer disiplinerte i deres økonomiske planlegging og forvaltning. Dette omfatter alt fra sparing og budsjettplanlegging, til en bevisst tilnærming til forbruk og gjeldsstyring. Slike vaner er grunnleggende for å unngå betalingsanmerkninger og sikre finansiell stabilitet.

Proaktivitet og finansiell utdannelse

Kvinner er også mer proaktive når det gjelder å søke finansiell rådgivning og utdanning. Dette initiativet til å forbedre forståelsen og håndteringen av finanser bidrar ytterligere til bedre betalingsatferd.

Sosiale og kulturelle normer

Sosiale og kulturelle normer kan også spille en rolle i dette fenomenet, sier Cato Finsås i Kreditorforeningen. Kvinner oppdras historisk sett med en større grad av ansvarlighet og forsiktighet når det kommer til pengebruk, noe som kan bidra til deres overlegenhet som betalere.

Statistiske Innsikter

Konkret viser tallene som Finsås har fått fra Bislab at det er 80% flere menn enn kvinner som har betalingsanmerkninger det siste året.
Når man ser på geografisk spredning, finner man at Lørenskog, Sarpsborg, og Fredrikstad er blant de verste kommunene for betalingsanmerkninger, mens Molde, Asker, og Hafrsfjord rangerer som de beste.
Interessant nok er det 150% flere personer i Lørenskog med betalingsanmerkninger sammenlignet med Molde.

I en alders- og kjønnsbasert gruppeanalyse, er menn i alderen 27-42 år fra Sarpsborg den verste gruppen, mens kvinner over 65 år fra Asker utgjør den beste gruppen. Her er det hele 27 ganger flere med betalingsanmerkninger i Sarpsborg-gruppen sammenlignet med Asker-gruppen.

Konklusjon

Funnene tyder på at kombinasjonen av risikounngåelse, økonomisk disiplin, proaktivitet i finansiell utdannelse, og kulturelle normer bidrar til at kvinner generelt er bedre betalere enn menn. Denne innsikten kan ikke bare hjelpe enkeltpersoner i deres personlige finansielle planlegging, men også gi bedrifter og politikere verdifull informasjon for å forme økonomiske strategier.

Totalt:

Det er 80% flere menn enn kvinner som har betalingsanmerkninger.

Beste og verste kommune:

Verste kommuner: 1. Lørenskog, 2. Sarpsborg, 3. Fredrikstad
Beste kommuner: 1. Molde, 2. Asker, 3. Hafrsfjord

Det er 150% flere personer i Lørenskog som har betalingsanmerkninger sammenlignet med Molde.

Beste og verste gruppe:

Verste gruppe: Mann 27-42 år fra Sarpsborg.

Beste gruppe: Kvinne 65+ fra Asker.

Her er det 27 ganger flere i gruppen fra Sarpsborg som har betalingsanmerkninger sammenlignet med gruppen fra Asker.

Utvalget er kommuner med mer enn 15 000 innbyggere.

Aktuelle saker fra den siste tiden: