Mange nordmenn har ikke råd til vedlikehold

Foto: Fremtind
1,3 millioner nordmenn oppgir at de ikke setter av penger til vedlikehold av egen bolig. Stram økonomi er blant hovedårsakene.

I en fersk undersøkelse Respons Analyse har gjennomført på vegne av Fremtind, oppgir 31 prosent nordmenn at de ikke sparer eller setter av penger til vedlikehold av boligen.

Av disse er det 1 av 4, tilsvarende 311 000 nordmenn, som oppgir at de ikke har råd. 19 prosent svarer at de prioriterer andre utgifter.

– Mange opplever et stort press på økonomien nå, og da kan det være fristende å utsette vedlikehold, men i verste fall kan det ende med en kjemperegning du ikke har råd til. Flere skadesaker blir avslått på grunn av manglende vedlikehold, advarer skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

Behov for oppgradering
Dagens prisvekst og renteøkninger er allerede mye å håndtere for mange husstander. Boligeiere bør likevel ikke utsette nødvendig vedlikehold.

– Jo før du tar tak i forhold som må utbedres, desto lavere blir skadeomfanget og kostnadene på sikt, sier Hofstad-Nielsen.

Såkalt slitasje og elde, ofte gamle og slitte rør, både inne og utenfor huset er årsaken til mange skader.
– Mange norske boliger trenger en oppgradering. Skal du pusse opp eller bygge på, anbefaler vi å prioritere tiltak som gjør at huset tåler fuktigere klima og mer nedbør. Klimarelaterte skader øker sterkt, sier skadeforebyggeren.

Funn fra undersøkelsen:
31 prosent av respondentene oppgir at de ikke setter av penger til vedlikehold. Det tilsvarer 1,3 millioner nordmenn. Årsakene til at de ikke sparer til vedlikehold, er følgende:

  • 32 prosent forventer at vedlikeholdsbehovet er minimalt

  • 23 prosent har ikke økonomisk mulighet til å spare ekstra for vedlikehold

  • 19 prosent prioriterer andre utgifter eller sparing foran vedlikehold av bolig

  • 11 prosent er usikre på hva slags vedlikehold som vil være nødvendig eller hva det vil koste

  • 7 prosent stoler på at boligforsikringen vil dekke eventuelle store vedlikeholdsbehov

Aktuelle saker fra den siste tiden: