Mange sliter psykisk på grunn av egen økonomi

Foto: Frelsesarmeen.
Hver tredje nordmann svarer i en ny undersøkelse at de flere ganger den seneste tiden har følt på indre uro eller nervøsitet på grunn av sin nåværende økonomiske situasjon.

Det viser en ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for Frelsesarmeen.

– Vi har den siste tiden gjennomført en rekke undersøkelser som viser at flertallet i befolkningen har fått det verre økonomisk. Nå ville vi også undersøke hvordan dette påvirker helsen til folk. Det er trist å se hva den økonomiske situasjonen gjør med folk i en tid på året som burde være knyttet til ferie, glede og samhold. Nå må flere kutte i dette, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.

1 av 8 svarer at de føler på indre uro ganske eller svært ofte på grunn av økonomien. Totalt svarer 32 prosent at dette skjer av og til, ganske ofte og svært ofte.

Fattigdommen tar ikke ferie
28 prosent av befolkningen har slitt med nedstemthet i ulik grad, og 20 prosent har slitt med søvnløshet på grunn av sin nåværende økonomiske situasjon.

Omlag halvparten av husholdningene med inntekt under 400.000 sier de flere ganger har følt på nedstemthet, tiltaksløshet og indre uro på grunn av økonomien.

– Denne undersøkelsen viser tydelig at bekymring og psykiske problemer øker jo mindre inntekt man har. Vi i Frelsesarmeen møter daglig mennesker som er i en fortvilet situasjon og som spør oss om hjelp til alt fra mat til ferieaktiviteter til barna. Flere barnefamilier kommer nå til oss for første gang og fattigdommen tar dessverre ikke ferie, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen Elin Herikstad.

Kutter i ferie
57 prosent av befolkningen svarer at deres økonomi har blitt forverret det siste halve året. 44 prosent svarer at de tror økonomien blir ytterligere forverret det neste halve året. Blant husholdningene som tjener under 600.000 kroner svarer 15 prosent at økonomien er blitt betydelig forverret siden desember i fjor.

Frelsesarmeen har også spurt hvordan dette rammer folks ferieplaner.

1 av 5 med en husholdningsinntekt under 600.000 kroner svarer at de reduserer sommerkos, som for eksempel is til barna. Åtte prosent i samme gruppe dropper alle sommerreiseplaner på grunn av økonomi.

Samtidig viser undersøkelsen at folk uavhengig av inntekt ikke velger å kutte eller redusere aktiviteter knyttet til barn i stor grad. Det være seg idrettsturneringer eller fornøyelsesparker.

Her har også Frelsesarmeen et tilbud til de som ikke har råd eller av andre grunner ikke får dratt på ferie.

– Vi vet at barn som lever i lavinntektsfamilier kan slite med alvorlig kronisk stress, utenforskap og mobbing. Da er det blant annet viktig med gode ferieopplevelser får å få et pusterom fra hverdagen, sier Herikstad.

Datainnsamlingen ble gjennomført mellom 10. og 18. mai 2023 med et landsrepresentativt utvalg. Antall respondenter var 1280 mellom 18 og 88 år.

Aktuelle saker fra den siste tiden: