Nortura tilbakekaller en rekke storfeprodukter - sjekk hva du har kjøpt

Etter risiko for medisinrester i kjøttet, bes forbrukere kaste eller returnere flere storfeprodukter fra Nortura. Sjekk oversikten i saken!

Følgende produkter kalles tilbake:

Produkt Holdbarhet/Batch

  • Folkets Karbonadedeig uten salt og vann 400g 04.11.23/955205

  • Folkets Kjøttdeig uten salt og vann 400g 03.11.23/954701

  • Folkets Storfe- og svinedeig 600g 30.10.23/954922

  • Gilde Kjøttdeig uten salt og vann 400g 03.11.23/954527 og 04.11.23/955143

  • Gilde Karbonadedeig uten salt og vann 400g 04.11.23/955144

  • Meny Storfe- og svinedeig 600g 30.10.23/954921

  • Meny Storfe bryst/bringe m/ben 1 kg 03.11.23/954802

  • Meny Høyrygg i bit 700g 11.11.23/955790 og 955784

  • Spar Kjøttdeig uten salt og vann 400g 03.11.23/954610 og 04.11.23/955217

  • Spar Storfe- og svinedeig 600g 30.10.23/954920

Tilbakekallingen har ingen sammenheng med det pågående E. coli-utbruddet i landet.

Bakgrunn for tilbakekallingen er at et dyr som har vært behandlet med medisiner ble slaktet for tidlig i henhold til regelverket. I Norge har vi et lavt forbruk av antibiotika til husdyr og et strengt regelverk for mattrygghet. Dyr som har hatt behov for medisinsk behandling får en tilbakeholdelsesfrist for å sikre at det ikke er rester av medisiner i dyret når det sendes til slakt. Det aktuelle dyret ble slaktet tett opp mot denne fristen, så det er kun risiko for minimale rester av medisiner i kjøttet. For å være føre-var blir kjøttet likevel tilbakekalt da noen mennesker er allergiske mot enkelte typer antibiotika.

Produktene fjernes nå fra butikkhyllene. Forbrukere som har kjøpt produktene bes kaste de eller returnere de til butikken der de er kjøpt. Ta kontakt med Norturas forbrukersenter på e-post forbrukersenter@nortura.no eller butikken for refusjon.

Aktuelle saker fra den siste tiden: