Oslofolk bruker flyttebyrå mens nordlendinger får hjelp av venner og familie

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index:  main_image_text in <b>/home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php</b> on line <b>176</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index:  title in <b>/home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php</b> on line <b>176</b><br />
Foto: Pexels.
En ny undersøkelse fra InFact, gjennomført på vegne av Aktiv Eiendomsmegling, viser regionale forskjeller i hvordan nordmenn organiserer flyttingen sin. Resultatene fra Boligbytteundersøkelsen indikerer at folk i Oslo i større grad benytter seg av flyttebyrå, mens nordlendinger oftere får hjelp fra venner og familie.

Undersøkelsen avdekker at 45,3 % av de spurte i Oslo bruker flyttebyrå ved flytting, mot kun 7,2 % i Nord-Norge. På den andre siden får hele 78,6 % av nordlendingene hjelp av venner og familie, mens tilsvarende tall for Oslo er 41,5 %. Disse forskjellene kan forklares av flere faktorer, mener administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud.

– De regionale forskjellene kan i stor grad tilskrives den demografiske og sosiale strukturen i ulike deler av landet. I Oslo, hvor folk ofte lever travle liv og har høyere inntekter, er det mer vanlig å benytte seg av profesjonelle tjenester som flyttebyråer. Oslo har også mange tilflyttere som kanskje ikke har familie i nærheten som kan hjelpe. I motsetning til dette ser vi at i Nord-Norge, hvor de sosiale båndene ofte er sterkere og man har en mer dugnadsbasert kultur, er det naturlig å få hjelp fra venner og familie, sier Onsrud.

Boligbytteundersøkelsen viser også at flyttebyråandelen er lav i andre deler av landet, som Midt-Norge og Vestlandet. I Midt-Norge bruker 19,7 % flyttebyrå, og på Vestlandet er andelen enda lavere med 14,6 %.

Ser vi på sentraliteten i bostedet, viser det seg at folk i de mest sentrale områdene (som bykjerner) oftere bruker flyttebyrå (32,2 %), mens de som bor i rurale områder nesten utelukkende får hjelp av venner og familie (77,8 %) eller gjør alt selv (15,6 %)

– Desto større sentralisering desto vanligere er det å bruke flyttebyrå, og vi ser da også at det er i de regionene med største sentralisering at det er mest utbredt å bruke flyttebyrå. Det er også i sentrale strøk utbredelsen av flyttebyrå og andre profesjonelle aktører som kan bistå med flytting er størst, forklarer Onsrud.

Kvinner er noe mer tilbøyelige til å bruke flyttebyrå (25,5 %) sammenlignet med menn (21,1 %). Interessant er det også at dobbelt så mange menn (18,8 %) som kvinner (9,7 %) sier at de gjorde alt selv. Unge i alderen 18-29 år får oftere hjelp av venner og familie (70,0 %), mens eldre over 65 år i større grad bruker flyttebyrå (35,9 %).

– Flytting kan være strevsomt, tungt og hardt arbeid. Som oftest krever det bruk av varebil, tilhenger eller lastebil for å frakte flyttelasset. At nesten 2 av 10 menn sier de gjør all flyttingen selv er interessant, men det har kanskje sammenheng med at kvinner er flinkere til å engasjere andre og be om hjelp, og at menn tradisjonelt kanskje i noe større grad kjører store biler eller tilhenger, sier Onsrud.


Notice: Undefined index: url in /home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php on line 194

Aktuelle saker fra den siste tiden: