Strammere økonomi påvirker nesten halvparten av barnefamilier

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index:  main_image_text in <b>/home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php</b> on line <b>176</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index:  title in <b>/home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php</b> on line <b>176</b><br />
Foto: Unicef.
En fersk undersøkelse fra UNICEF Norge viser at nesten halvparten av norske barnefamilier tror strammere økonomi vil påvirke sommeren negativt. Og nesten én av ti nordmenn gruer seg til sommerferien.

UNICEFs årlige sommerundersøkelse har i mange år påvist at de med lav inntekt gjennomgående har vært de minst optimistiske med tanke på sommeren. Dette gjelder også i år, men årets undersøkelse viser at det også i gruppene med høyere inntekt er en økende pessimisme knyttet til sommeren og hvorvidt den blir like bra som tidligere.

I gruppen med lavest husstandsinntekt svarer mer enn halvparten at de tror sommeren vil påvirkes negativt av strammere økonomi, og nesten tre av fem at de ikke tror sommeren blir bedre for barna.

- At de med lavest inntekt opplever sommeren som vanskelig er ikke lenger overraskende. Det er blant disse flest gruer seg til sommeren, og i denne gruppen flest synes det er utfordrende å gi barna sine hyggelige ferieopplevelser. Men i år ser vi også en svak tendens til at flere også i gruppene med høyere inntekt frykter at sommeren kan bli vanskelig, sier direktør for barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

I gruppen med høyest husstandsinntekt er det 34 prosent som svarer at de tror strammere økonomi vil påvirke sommeren negativt, en økning på 6 prosentpoeng fra i fjor. I den samme gruppen svarer hver femte at de ikke tror barna vil få en bedre sommer enn i fjor, som er en økning på 4 prosent fra 2022.

Familier med eldre barn utsatt

Undersøkelsen viser også at det særlig er familier med eldre barn som tror sommeren vil bli vanskelig. 21 prosent i denne gruppen svarer at de føler de ikke evner å gi barna den sommeren de fortjener, mens det i gruppen med mindre barn er 14 prosent som svarer det samme. Én av fire i denne gruppen frykter også at årets sommer ikke vil bli bedre enn i fjor. Og halvparten tror strammere økonomi påvirker negativt.

- Familier med eldre barn kjenner nok i større grad enn andre på forventninger og press fra omverden, og frykter trolig at egne barn ikke vil få like spennende opplevelser som vennene sine. Kanskje føler de også at det krever mer å gi ungdommene sine en spennende sommer, enn da de var mindre, sier Kristin Oudmayer.

Still opp for hverandre

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av befolkningen ville stilt opp for et barn som trenger en positiv ferieopplevelse om de fikk mulighet. Men kun én av tre med barn svarer at det er sannsynlig at de ville benyttet seg av et slikt tilbud. Oudmayer oppfordrer alle til å senke terskelen både å hjelpe og til å ta imot muligheten til fine opplevelser for barna.

- Det er ingen tvil om at det kan være vanskelig å be om, eller ta imot hjelp fra andre. Men jeg oppfordrer alle som har mulighet til det til å benytte den. Ofte er det lite som skal til for å gi et barn gode sommerminner, sier Oudmayer.


Notice: Undefined index: url in /home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php on line 194

Aktuelle saker fra den siste tiden: