Ti vannskader i timen

Foto: Fremtind.
I fjor ble det gjennomsnittlig meldt inn ti vannskader i timen, viser ferske bransjetall fra Finans Norge. Nedbøren i august får mye av skylden.

2023 ble et vått år. Ifølge skadestatistikk fra forsikringsbransjen ble det utbetalt nær 5,1 milliarder kroner i erstatninger etter vannskader på private boliger og innbo. Det er en økning på over 50 prosent fra året før.

En stor andel av skadene kom i august. Da regnet det så kraftig i Sør-Norge at det ble sendt ut farevarsler om både nedbør, flom og skred, og totalt falt det 45 prosent mer nedbør enn normalt på landsbasis, ifølge Meteorologisk Institutt.

– I august registrerte vi rekordmange vannskader på hus og hjem. Mange av dem var omfattende og har tatt lang tid å reparere, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank1 og DNB.

Gamle eneboliger bør uroe oss
Skadeforebyggeren mener flere vannskader kunne vært unngått med bedre forberedelser.

– Klimaendringene gjør at antallet vannskader øker. Når vi i tillegg vet at mange norske eneboliger begynner å bli gamle, er det viktigere enn noen gang at vi ruster oss for ekstremvær og et fuktigere klima, sier Hofstad-Nielsen.

Som huseier er du pliktig til å gjøre forebyggende tiltak mot naturskader som er sannsynlige der du bor.

– Et viktig skadeforebyggende grep er å lede vannet bort fra boligen din, og sørge for at sluk og takrenner er fri for løv, is og snø. Et annet råd er å flytte verdifulle gjenstander vekk fra kjeller og garasje, opplyser Hofstad-Nielsen.

Store hendelser skjer oftere
Statistikk fra Finans Norge viser at de store naturhendelsene kommer oftere nå. Av de ti største naturhendelsene siden 1980, har syv av dem inntruffet etter 2010.

– Det er en bekymringsverdig utvikling. Kundene våre kjenner dette på kroppen. Mange har hatt kjellere fulle av vann, og noen har måttet evakuere i all hast. Andre har mistet hjemmet sitt eller bedriften sin. Behovet for forebygging blir stadig større, og det haster, avslutter skadeforebyggeren.

Aktuelle saker fra den siste tiden: