Én av fire mener det er greit å kaste søppel ut av bilvinduet

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index:  main_image_text in <b>/home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php</b> on line <b>176</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index:  title in <b>/home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php</b> on line <b>176</b><br />
Foto: Hold Norge Rent.
Matrester, ispinner, papirposer, snus og sneip er blant produktene nordmenn mener det er greit å kaste ut av bilvinduet, men flertallet mener heldigvis at det ikke er greit å kaste søppel langs veien.

Veiforsøpling er dessverre et samfunnsproblem i Norge, og sommeren er høytid for forsøpling både langs vei og på rasteplasser.

Ifølge Hold Norge Rents årlige Ipsos-undersøkelse, mener hver fjerde nordmann at det er greit å kaste søppel ut av bilvinduet, og nylig publiserte Norwaste en studie som anslår at det hvert år kastes over 700 tonn søppel langs norske veier.

Blant de som mener det er greit å kaste søppel langs veien, svarer flest at matrester og ispinner kan kastes ut av bilvinduet. Et fåtall mener at andre produkter enn dette kan kastes langs veien, men enkelte mener at også papirposer, snus og sneip er greit å kaste ut av bilvinduet.

Norwastes studie anslår at ca. 25 millioner sneiper og nærmere 7 millioner snusposer havner langs norske veier hvert år.

Årsakene til veiforsøpling

Effektiv forebygging av veiforsøpling krever årsaksforståelse, og innsikt i folks kunnskap om hva som er greit å gjøre, er viktig for å skape denne forståelsen.

Vi vet en del om hva som kastes langs veien, men dessverre har vi begrenset kunnskap om hvorfor folk kaster søppel ut av bilvinduet. En sannsynlig konklusjon er likevel at dette skyldes manglende kunnskap om konsekvensene av forsøpling.

Matrester, ispinner, papirposer, snus og sneip kan av mange oppfattes som både organisk og nedbrytbart og dermed også oppfattes som ufarlig å kaste langs veien.

- Forsøpling kan for eksmpel være et resultat av hvordan emballasje er utformet, men forsøpling kan også være situasjonsbestemt eller skjer fordi folk ikke vet at dette kan ha alvorlige konsekvenser, forklarer daglig leder Lise Gulbransen.

Drikkebokser som kastes ut av bilvinduet, kan havne i dyrefôr og forårsake store lidelser og død hos kyr. Disse dyrene blør ihjel innvendig.

Næringslivet og myndighetene kan bidra

Både næringslivet og myndighetene kan bidra til å forebygge veiforsøpling. Produsenter og veimyndigheter kan blant annet utvikle og iverksette skreddersydde formidlingstiltak rettet mot veibrukere som forsøpler, slik som Infinitums kampanje "Pant for dyra".

- Målrettet formidling kan bidra til å øke bevisstheten og tette kunnskapshull, og et mulig tiltak i denne sammenhengen er å inkludere forsøpling i kjøreopplæringen, sier Gulbransen.

Etterlat veien #likefinsomfør

Ingenting skal kastes ut av bilvinduet, selv ikke matrester. Mat kan også bruke lang tid på å bryte ned, særlig i vårt klima, og disse restene tiltrekker seg ville dyr som ender opp med å ferdes langs veien.

- Vi oppfordrer derfor alle til å etterlate både veien og rasteplassen #likefinsomfør denne sommeren, sier Gulbransen.


Notice: Undefined index: url in /home/gjerri98/www/_v2/content/pages/current-story.php on line 194

Aktuelle saker fra den siste tiden: