Oversikt over "gilde":

Nortura tilbakekaller en rekke storfeprodukter - sjekk hva du har kjøpt

Nortura tilbakekaller en rekke storfeprodukter - sjekk hva du har kjøpt

Etter risiko for medisinrester i kjøttet, bes forbrukere kaste eller returnere flere storfeprodukter fra Nortura. Sjekk oversikten i saken!