Oversikt over "nettoinnhold":

Hva man kan forvente av nettoinnhold i ferdigpakkede varer

Hva man kan forvente av nettoinnhold i ferdigpakkede varer

Forbrukere opplever av og til å finne matvarer med mindre nettoinnhold enn det de er merket med. Noen ganger er det avvik som kan virke uforholdsmessig store, derfor er det greit å vite at det er et lovverk som omfatter ferdigpakninger som sier noe om hva man kan forvente.