< >
Annonse:

Hva man kan forvente av nettoinnhold i ferdigpakkede varer

Hva man kan forvente av nettoinnhold i ferdigpakkede varer Forbrukere opplever av og til å finne matvarer med mindre nettoinnhold enn det de er merket med. Noen ganger er det avvik som kan virke uforholdsmessig store, derfor er det greit å vite at det er et lovverk som omfatter ferdigpakninger som sier noe om hva man kan forvente.

Ferdigpakning – hva er det?

Når en matvare er pakket uten at kjøperen er til stede, med forhåndsbestemt mengde, og ikke kan endres uten at forpakningen enten blir åpnet eller forandret, kan dette kalles en ferdigpakning. Dette gjelder ganske mange varer, og er en stor andel av matvarer i butikkene.

Ikke alle pakker er like – men det er lov

Pakkingen av disse varene er oftest utført maskinelt og automatisk. Noen bruker typegodkjent fylleutstyr som har gått gjennom en rekke tester, og er derfor ganske nøyaktig. Ikke alle bruker godkjent utstyr, men da stilles det krav til kontroll i etterkant, enten ved kontroll av alle varene, eller stikkprøvekontroll. Egenkontrollen krever godkjent måleutstyr, som en typegodkjent vekt.

Jo mer nøyaktig fylle- eller måleutstyr produsenten bruker, jo større sannsynlighet er det for at forbrukere får akkurat det som står på pakken, men det er ikke en garanti. Det stilles likevel noen krav til mengden i ferdigpakningene, for at man ikke skal oppleve å få altfor lite i forhold til det man betaler for.

Reglement har flere fordeler

  1. Innholdet i et parti skal i gjennomsnitt være minst det som er angitt på pakningen.

  2. Høyst 2,5 % av enhetene i et parti kan ha et større negativt avvik enn det som er angitt i tabellen under.

  3. Ingen enkeltpakninger skal ha et negativt avvik større enn 2 ganger det som er angitt i tabellen under.

Den viktigste regelen hva angår innhold i ferdigpakninger, er det første punktet. Denne regelen tilsier at dersom partiet har en eller flere pakker med negativt avvik, må partiet også inneholde en eller flere varer som er overfylt for at partiet skal ha en gjennomsnittsmengde lik eller høyere enn angitt, og bli akseptert. Derfor kan du oppleve å få en 400 grams pakke kjøttdeig som inneholder mellom 376 og 400 gram, men også å få mengder over angitt nettoinnhold.

Måling i forbindelse med ferdigpakninger er ikke bare viktig for å sikre at forbrukeren får det som betales for.

- Reglementet er med på å opprettholde tillit til målinger i samfunnet, og tilsyn er med på å regulere bedriftenes produksjonsprosess. Justervesenets tilsyn hjelper bedriftene å oppnå bedre kontroll på sine produksjonsrutiner og avvik, som igjen regulerer svinn og økonomi, sier avdelingsdirektør Nils Magnar Thomassen.

Kilde: Pressemelding fra Justervesenet.

💡 Prøv min gratis tjeneste for sammenligning av mobilabonnement - det er dumt å betale for mye 👈
Motta ulike varslinger fra Gjerrigknarken Rune: