Oversikt over "forbud mot dørsalg":

Nå kan du reservere deg mot dørsalg

Nå kan du reservere deg mot dørsalg

Forbrukere kan nå reservere seg mot dørsalg. Det er også innført forbud mot dørsalg på kvelden, i helger og på helligdager.