Oversikt over "frivillige organisasjoner":

Nå kan du reservere deg mot dørsalg

Nå kan du reservere deg mot dørsalg

Forbrukere kan nå reservere seg mot dørsalg. Det er også innført forbud mot dørsalg på kvelden, i helger og på helligdager.

Søk støtte fra Sparebankstiftelsen

Søk støtte fra Sparebankstiftelsen

Lag, foreninger og andre kan søke støtte til lokale prosjekter som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet. Prosjektene må bidra til stimulans og opplevelse til mennesker i alderen 6 til 30 år. Sparebankstiftelsen krever at prosjektene finner sted i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark, Oppland og kommunen Ringsaker i Hedmark.