Oversikt over "mannsdominerte yrker":

Kvinner kan tjene på å velge mannsdominerte yrker

Kvinner kan tjene på å velge mannsdominerte yrker

Valg av utdanning og yrke er sterkt kjønnsdelte også i dagens Norge. Kun 15 prosent jobber i et yrke med kjønnsbalanse. Gutter er mer opptatt av lønn enn jenter når de velger utdanning. På tide å velge annerledes? Foto: Pexels.