< >
Annonse:

Kvinner kan tjene på å velge mannsdominerte yrker

Kvinner kan tjene på å velge mannsdominerte yrker Valg av utdanning og yrke er sterkt kjønnsdelte også i dagens Norge. Kun 15 prosent jobber i et yrke med kjønnsbalanse. Gutter er mer opptatt av lønn enn jenter når de velger utdanning. På tide å velge annerledes? Foto: Pexels.

Norge er et av verdens mest likestilte land, likevel er det store forskjeller i valg av utdanning og yrker blant menn og kvinner.

–Det er fremdeles store forskjeller i hvilke utdanninger og yrker kvinner og menn velger. De fleste jobber på arbeidsplasser som er dominert av ett kjønn, sier Sveinung Skule, Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Lønner seg ikke for menn å velge kvinnedominerte yrker

Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av menns lønn, og lønnsnivået i kvinnedominerte bransjer kan være en del av forklaringen på hvorfor så få menn søker seg til disse yrkene. Gutter er mer opptatt av lønn enn jenter når de velger utdanning.

–For å gjøre noe med kjønnsbalansen mellom menn og kvinner i ulike utdanninger og yrker bør vi derfor redusere lønnsforskjellene i arbeidslivet. Det lønner seg rett og slett mer for kvinner å velge mannsdominerte yrker, enn motsatt, sier Skule.

Utdanningsvalg bidrar til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Over 80 prosent av det kjønnsdelte arbeidslivet kan forklares med at kvinner og menn gjør ulike utdanningsvalg. Valgene skjer ikke i et vakuum og det er mange faktorer som spiller inn. Familie, venner, interesser og forventninger er viktig når ungdom velger, sammen med sosial bakgrunn og forskjeller i skoleprestasjoner.

– Undersøkelsen vi gjennomførte i 2021 om unges utdannings- og yrkesvalg viste at kvinner velger utdanninger som fører til yrker hvor man jobber med mennesker, mens menn i større grad velger utdanninger der man jobber med ting eller teknologi, sier Skule

Gi unge muligheter

Ifølge de unge selv er det deres egne faglige interesser som er det viktigste i valg av utdanning.

– Vi som jobber med utdanning har et ansvar når vi veileder unge. Alle jenter og gutter må få like muligheter til å ta selvstendige og informerte valg av utdanning og karriere. De må gjennom skolen og kontakt med arbeidslivet få mulighet til å lære om forskjellige yrker og utdanninger, både de mannsdominerte og de kvinnedominerte, sier Skule

Riktig og god informasjon om de mange yrkene som finnes er viktig når unge skal velge utdanning. Informasjon ungdom har fått av foreldre og andre kan i noen tilfeller være kjønnsstereotyp eller utdatert.

– Derfor er nettsider som utdanning.no og karriereveiledning.no veldig viktige informasjonskilder for unge som skal ta et utdanningsvalg. Her får ungdom oppdatert og nøytral informasjon, og hjelp fra karriereveiledere til å sortere og vurdere den store bredden av muligheter som finnes i utdanningsveier og yrker. Nøytral informasjon og god veiledning er viktig for å utjevne kjønnsforskjeller i arbeidslivet. La de unge ta så informerte og godt opplyste valg som mulig, oppfordrer Skule.

Yrker med dårlig kjønnsbalanse

💡 Prøv min gratis tjeneste for sammenligning av mobilabonnement - det er dumt å betale for mye 👈
Motta ulike varslinger fra Gjerrigknarken Rune: